Prowadzona w ŚDS terapia psychologiczna jest oparta o teorię:

1. behawioralną,

2. poznawczą,

3. realistyczną.

Istota terapii behawioralnej polega na założeniu, że zachowanie człowieka zostanie powtórzone, jeśli zostanie wzmocnione (nagrodzone). Terapia ta jest szczególnie skuteczna w przypadku osób upośledzonych umysłowo. Daje ona możliwość zmiany zachowania niepożądanego na aktywne i pożądane.

Terapia poznawcza ułatwia zmianę zachowania dzięki jego analizie. Jest ona szczególnie przydatna w pracy z osobami chorymi psychicznie. Jedną ze jej strategii jest uczenie się radzenia sobie z symptomami choroby.

Celem terapii realistycznej jest kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie i życie. Terapię tę można wykorzystywać w pracy z osobami sprawnymi umysłowo i w fazie remisji choroby.

W ŚDS w terapii biorą udział wszyscy uczestnicy.

Dobór rodzaju terapii zależy od:

1. aktualnego stanu psychicznego uczestnika,

2. poziomu rozwoju intelektualnego.

Terapia psychologiczna jest prowadzona przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Warto zobaczyć

ciurex4

Galeria prac

Bip

bip